En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 08 març 2024.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

943,95 €
Pressupost per habitant actual: 943,95 €

Pressupost inicial

17,5 M€
Pressupost actual: 17,5 M€

Execució

No disp.
En 2023 va ser un 110 %

Habitants

18.544
* dades del 2022

Deute

6,83 M€
* a final del 2022

Els principals ingressos i despeses del teu L'Eliana

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 404.690,72 € 2,31%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 2.029.421,11 € 11,59%
Habitatge i urbanisme 1.820.708,48 € 10,40%
Benestar comunitari 3.165.458,71 € 18,08%
Medi ambient 1.059.101,24 € 6,05%
Actuacions de protecció i promoció social Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 73.434,00 € 0,42%
Serveis socials i promoció social 1.291.839,89 € 7,38%
Foment de l'ocupació 95.401,00 € 0,55%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 70.000,00 € 0,40%
Educació 1.135.653,24 € 6,49%
Cultura 1.305.647,20 € 7,46%
Esport 1.456.831,95 € 8,32%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 157.563,37 € 0,90%
Transport públic 35.090,00 € 0,20%
Infraestructures 0,00 € 0,00%
Altres actuacions de caràcter econòmic 70.787,12 € 0,40%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 501.674,99 € 2,87%
Serveis de caràcter general 1.666.812,32 € 9,52%
Administració financera i tributària 1.041.592,00 € 5,95%
Transferències a altres administracions públiques 122.887,64 € 0,70%

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 8.719.680,00 € 470,22 € 70,27 %
Impostos indirectes 632.017,00 € 34,08 € 5,09 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 2.241.615,00 € 120,88 € 18,06 %
Transferències corrents 517.543,53 € 27,91 € 4,17 %
Ingressos patrimonials 298.590,00 € 16,10 € 2,41 %
Total 12.409.445,53 € 669,19 €

Cerca una partida específica