En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 21 maig 2023.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

925,48 €
Pressupost per habitant actual: 2.040,75 €

Pressupost inicial

16,94 M€
Pressupost actual: 37,35 M€

Execució

57% del pressupost actual

Habitants

18.302
* dades del 2021

Deute

6,83 M€
* a final del 2021

Els principals ingressos i despeses del teu L'Eliana

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 405.890,72 € 2,40%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 2.064.158,84 € 12,19%
Habitatge i urbanisme 772.226,83 € 4,56%
Benestar comunitari 2.533.872,22 € 14,96%
Medi ambient 2.039.839,21 € 12,04%
Actuacions de protecció i promoció social Serveis socials i promoció social 1.147.483,33 € 6,77%
Foment de l'ocupació 283.311,29 € 1,67%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 40.000,00 € 0,24%
Educació 1.097.582,76 € 6,48%
Cultura 1.242.662,47 € 7,34%
Esport 1.427.916,53 € 8,43%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 295.995,31 € 1,75%
Transport públic 35.090,00 € 0,21%
Altres actuacions de caràcter econòmic 75.288,04 € 0,44%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 546.612,48 € 3,23%
Serveis de caràcter general 1.788.053,26 € 10,56%
Administració financera i tributària 1.019.186,07 € 6,02%
Transferències a altres administracions públiques 122.887,64 € 0,73%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 21 maig 2023.

Ingressos
51%
Despesa
57%

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 8.652.090,00 € 471,20 € 51,08 %
Impostos indirectes 426.890,00 € 23,25 € 2,52 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 2.462.930,00 € 134,13 € 14,54 %
Transferències corrents 5.112.297,00 € 278,42 € 30,18 %
Ingressos patrimonials 283.850,00 € 15,46 € 1,68 %
Total 16.938.057,00 € 925,48 €