En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 29 octubre 2023.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

1.073,13 €
Pressupost per habitant actual: 1.073,13 €

Pressupost inicial

19,9 M€
Pressupost actual: 19,9 M€

Execució

55% del pressupost actual

Habitants

18.544
* dades del 2022

Deute

6,83 M€
* a final del 2022

Els principals ingressos i despeses del teu L'Eliana

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 390.890,72 € 1,96%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 2.162.424,31 € 10,87%
Habitatge i urbanisme 2.473.252,60 € 12,43%
Benestar comunitari 3.165.458,71 € 15,91%
Medi ambient 1.170.317,05 € 5,88%
Actuacions de protecció i promoció social Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 73.434,00 € 0,37%
Serveis socials i promoció social 1.316.944,89 € 6,62%
Foment de l'ocupació 699.866,12 € 3,52%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 76.000,00 € 0,38%
Educació 1.145.985,86 € 5,76%
Cultura 1.835.647,20 € 9,22%
Esport 1.562.331,95 € 7,85%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 157.563,37 € 0,79%
Transport públic 35.090,00 € 0,18%
Infraestructures 214.000,00 € 1,08%
Altres actuacions de caràcter econòmic 79.273,89 € 0,40%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 501.674,99 € 2,52%
Serveis de caràcter general 1.645.406,39 € 8,27%
Administració financera i tributària 1.071.674,82 € 5,39%
Transferències a altres administracions públiques 122.887,64 € 0,62%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 29 octubre 2023.

Ingressos
72%
Despesa
55%

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 8.719.680,00 € 476,43 € 43,82 %
Impostos indirectes 632.017,00 € 34,53 € 3,18 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 2.502.255,00 € 136,72 € 12,57 %
Transferències corrents 6.156.483,32 € 336,38 € 30,94 %
Ingressos patrimonials 298.590,00 € 16,31 € 1,50 %
Passius financers 1.591.099,19 € 86,94 € 8,00 %
Total 19.900.124,51 € 1.073,13 €