Execució pressupostària

L'execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta.

Última actualització: 21 maig 2023.

Consulta la Guia del pressupost.

Execució d'ingressos

106 %
Ingressos pressupostats 14,13 M€
Ingressos executats 15 M€
El 2014 l'execució va ser del 104 %

Execució de despeses

98 %
Despeses pressupostades 12,73 M€
Despeses executades 12,55 M€
El 2014 l'execució va ser del 114 %

L'estat de l'execució de les despeses

Ordre
Valor
Categoria

L'estat de l'execució dels ingressos

Ordre
Valor
Categoria