Execució pressupostària

L'execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta.

Última actualització: 21 maig 2023.

Consulta la Guia del pressupost.

Execució d'ingressos

108 %
Ingressos pressupostats 14,64 M€
Ingressos executats 15,88 M€
El 2015 l'execució va ser del 106 %

Execució de despeses

96 %
Despeses pressupostades 13,4 M€
Despeses executades 12,98 M€
El 2015 l'execució va ser del 98 %

L'estat de l'execució de les despeses

Ordre
Valor
Categoria

L'estat de l'execució dels ingressos

Ordre
Valor
Categoria