Execució pressupostària

L'execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta.

Última actualització: 21 maig 2023.

Consulta la Guia del pressupost.

Execució d'ingressos

107 %
Ingressos pressupostats 15,64 M€
Ingressos executats 16,79 M€
El 2017 l'execució va ser del 110 %

Execució de despeses

87 %
Despeses pressupostades 13,98 M€
Despeses executades 12,21 M€
El 2017 l'execució va ser del 103 %

L'estat de l'execució de les despeses

Ordre
Valor
Categoria

L'estat de l'execució dels ingressos

Ordre
Valor
Categoria