Execució pressupostària

L'execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta.

Última actualització: 08 març 2024.

Consulta la Guia del pressupost.

Execució d'ingressos

108 %
Ingressos pressupostats 16,2 M€
Ingressos executats 17,53 M€
El 2019 l'execució va ser del 107 %

Execució de despeses

107 %
Despeses pressupostades 14,71 M€
Despeses executades 15,8 M€
El 2019 l'execució va ser del 100 %

L'estat de l'execució de les despeses

Ordre
Valor
Categoria

L'estat de l'execució dels ingressos

Ordre
Valor
Categoria