Execució pressupostària

L'execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta.

Última actualització: 29 octubre 2023.

Consulta la Guia del pressupost.

Execució d'ingressos

53 %
Ingressos pressupostats 37,35 M€
Pressupost inicial 16,94 M€
Ingressos executats 19,88 M€

Execució de despeses

57 %
Despeses pressupostades 37,35 M€
Pressupost inicial 16,94 M€
Despeses executades 21,4 M€

L'estat de l'execució de les despeses

Ordre
Valor
Categoria

L'estat de l'execució dels ingressos

Ordre
Valor
Categoria