Execució pressupostària

L'execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta.

Última actualització: 08 març 2024.

Consulta la Guia del pressupost.

Execució d'ingressos

117 %
Ingressos pressupostats 16,94 M€
Ingressos executats 19,88 M€
El 2021 l'execució va ser del 100 %

Execució de despeses

126 %
Despeses pressupostades 16,94 M€
Despeses executades 21,4 M€
El 2021 l'execució va ser del 100 %

L'estat de l'execució de les despeses

Ordre
Valor
Categoria

L'estat de l'execució dels ingressos

Ordre
Valor
Categoria