Execució pressupostària

L'execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta.

Última actualització: 08 març 2024.

Consulta la Guia del pressupost.

Execució d'ingressos

124 %
Ingressos pressupostats 19,9 M€
Ingressos executats 24,7 M€
El 2022 l'execució va ser del 53 %

Execució de despeses

110 %
Despeses pressupostades 19,9 M€
Despeses executades 21,94 M€
El 2022 l'execució va ser del 57 %

L'estat de l'execució de les despeses

Ordre
Valor
Categoria

L'estat de l'execució dels ingressos

Ordre
Valor
Categoria