Despeses de personal

Pressupost inicial / hab.

351,95 €

Pressupost inicial

5,89 M€

% execució

97,51 %
Despesa real són 5,74 M€

% sobre el total del press.

40,91 %

Mitjana despesa provincial

575.617,59 €

Sobre aquesta partida

Tot tipus de retribucions fixes i variables i indemnitzacions, en diners i en espècie, a satisfer per les entitats locals i els seus organismes autònoms al personal que hi presti els seus serveis. Cotitzacions obligatòries de les entitats locals i dels seus organismes autònoms als diferents règims de Seguretat Social del personal al seu servei. Prestacions socials, que comprenen tota classe de pensions i les remuneracions a concedir per raó de les càrregues familiars. Despeses de naturalesa social realitzades, en compliment d'acords i disposicions vigents, per les entitats locals i els seus organismes autònoms per al seu personal.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern i personal directiu 2,90% 171.050,46 €
Personal eventual 1,65% 97.017,48 €
Personal funcionari 59,58% 3,51 M€
Personal laboral 6,04% 355.782,85 €
Un altre personal 1,12% 65.743,47 €
Incentius al rendiment 4,52% 265.985,25 €
Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador 24,20% 1,43 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.