Despeses de personal

Pressupost inicial / hab.

334,25 €

Pressupost inicial

5,7 M€

% execució

94,59 %
Despesa real són 5,39 M€

% sobre el total del press.

43,02 %

Mitjana despesa provincial

529.572,89 €

Sobre aquesta partida

Tot tipus de retribucions fixes i variables i indemnitzacions, en diners i en espècie, a satisfer per les entitats locals i els seus organismes autònoms al personal que hi presti els seus serveis. Cotitzacions obligatòries de les entitats locals i dels seus organismes autònoms als diferents règims de Seguretat Social del personal al seu servei. Prestacions socials, que comprenen tota classe de pensions i les remuneracions a concedir per raó de les càrregues familiars. Despeses de naturalesa social realitzades, en compliment d'acords i disposicions vigents, per les entitats locals i els seus organismes autònoms per al seu personal.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern i personal directiu 2,76% 157.366 €
Personal eventual 1,60% 91.040 €
Personal funcionari 60,96% 3,48 M€
Personal laboral 5,41% 308.728 €
Un altre personal 1,15% 65.519 €
Incentius al rendiment 4,83% 275.567 €
Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador 23,29% 1,33 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.