Despeses de personal

Pressupost inicial / hab.

294,72 €

Pressupost inicial

5,1 M€

% execució

93,85 %
Despesa real són 4,78 M€

% sobre el total del press.

38,70 %

Mitjana despesa provincial

515.244,49 €

Sobre aquesta partida

Tot tipus de retribucions fixes i variables i indemnitzacions, en diners i en espècie, a satisfer per les entitats locals i els seus organismes autònoms al personal que hi presti els seus serveis. Cotitzacions obligatòries de les entitats locals i dels seus organismes autònoms als diferents règims de Seguretat Social del personal al seu servei. Prestacions socials, que comprenen tota classe de pensions i les remuneracions a concedir per raó de les càrregues familiars. Despeses de naturalesa social realitzades, en compliment d'acords i disposicions vigents, per les entitats locals i els seus organismes autònoms per al seu personal.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern i personal directiu 3,63% 185.219 €
Personal eventual 1,20% 61.219 €
Personal funcionari 61,75% 3,15 M€
Personal laboral 3,05% 155.427 €
Un altre personal 1,30% 66.020 €
Incentius al rendiment 4,53% 230.678 €
Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador 24,54% 1,25 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.