Despeses de personal

Pressupost inicial / hab.

289,26 €

Pressupost inicial

5,07 M€

% execució

100,11 %
Despesa real són 5,08 M€

% sobre el total del press.

39,25 %

Mitjana despesa provincial

520.666,28 €

Sobre aquesta partida

Tot tipus de retribucions fixes i variables i indemnitzacions, en diners i en espècie, a satisfer per les entitats locals i els seus organismes autònoms al personal que hi presti els seus serveis. Cotitzacions obligatòries de les entitats locals i dels seus organismes autònoms als diferents règims de Seguretat Social del personal al seu servei. Prestacions socials, que comprenen tota classe de pensions i les remuneracions a concedir per raó de les càrregues familiars. Despeses de naturalesa social realitzades, en compliment d'acords i disposicions vigents, per les entitats locals i els seus organismes autònoms per al seu personal.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern i personal directiu 3,65% 185.219 €
Personal eventual 1,21% 61.219 €
Personal funcionari 62,47% 3,17 M€
Personal laboral 2,05% 103.721 €
Un altre personal 0,45% 22.749 €
Incentius al rendiment 5,65% 286.336 €
Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador 24,53% 1,24 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.