Despeses de personal

Pressupost inicial / hab.

295,78 €

Pressupost inicial

5,18 M€

% execució

105,96 %
Despesa real són 5,48 M€

% sobre el total del press.

38,74 %

Mitjana despesa provincial

519.390,39 €

Sobre aquesta partida

Tot tipus de retribucions fixes i variables i indemnitzacions, en diners i en espècie, a satisfer per les entitats locals i els seus organismes autònoms al personal que hi presti els seus serveis. Cotitzacions obligatòries de les entitats locals i dels seus organismes autònoms als diferents règims de Seguretat Social del personal al seu servei. Prestacions socials, que comprenen tota classe de pensions i les remuneracions a concedir per raó de les càrregues familiars. Despeses de naturalesa social realitzades, en compliment d'acords i disposicions vigents, per les entitats locals i els seus organismes autònoms per al seu personal.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern i personal directiu 3,58% 185.219 €
Personal eventual 1,18% 61.219 €
Personal funcionari 63,13% 3,27 M€
Personal laboral 0,93% 48.141 €
Un altre personal 0,44% 22.749 €
Incentius al rendiment 5,42% 280.656 €
Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador 25,32% 1,31 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.