Impostos directes

Pressupost inicial / hab.

472,85 €

Pressupost inicial

8,28 M€

% execució

100,00 %
Ingrés real són 8,28 M€

% sobre el total del press.

57,36 %

Mitjana ingrés provincial

3,82 M€

Sobre aquesta partida

En aquest capítol s'inclouran els recursos exigits sense contraprestació quan el fet imposable estigui constituït per negocis, actes o fets de naturalesa jurídica o econòmica, que posin de manifest la capacitat contributiva del subjecte passiu, com a conseqüència de la possessió d'un patrimoni o l'obtenció de renda.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impostos sobre el capital 92,73% 7,67 M€
Impost sobre activitats econòmiques 7,27% 601.288 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.