Despeses de personal

Pressupost inicial / hab.

312,44 €

Pressupost inicial

5,55 M€

% execució

100,00 %
Despesa real són 5,55 M€

% sobre el total del press.

41,86 %

Mitjana despesa provincial

500.308,47 €

Sobre aquesta partida

Tot tipus de retribucions fixes i variables i indemnitzacions, en diners i en espècie, a satisfer per les entitats locals i els seus organismes autònoms al personal que hi presti els seus serveis. Cotitzacions obligatòries de les entitats locals i dels seus organismes autònoms als diferents règims de Seguretat Social del personal al seu servei. Prestacions socials, que comprenen tota classe de pensions i les remuneracions a concedir per raó de les càrregues familiars. Despeses de naturalesa social realitzades, en compliment d'acords i disposicions vigents, per les entitats locals i els seus organismes autònoms per al seu personal.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern i personal directiu 2,60% 144.000 €
Personal eventual 1,10% 61.000 €
Personal funcionari 61,42% 3,41 M€
Personal laboral 4,15% 230.474 €
Un altre personal 0,42% 23.198 €
Incentius al rendiment 5,23% 290.227 €
Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador 25,08% 1,39 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.