Despeses de personal

Pressupost inicial / hab.

325,79 €

Pressupost inicial

5,94 M€

% execució

100,00 %
Despesa real són 5,94 M€

% sobre el total del press.

43,62 %

Mitjana despesa provincial

564.748,05 €

Sobre aquesta partida

Tot tipus de retribucions fixes i variables i indemnitzacions, en diners i en espècie, a satisfer per les entitats locals i els seus organismes autònoms al personal que hi presti els seus serveis. Cotitzacions obligatòries de les entitats locals i dels seus organismes autònoms als diferents règims de Seguretat Social del personal al seu servei. Prestacions socials, que comprenen tota classe de pensions i les remuneracions a concedir per raó de les càrregues familiars. Despeses de naturalesa social realitzades, en compliment d'acords i disposicions vigents, per les entitats locals i els seus organismes autònoms per al seu personal.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern i personal directiu 3,60% 213.600 €
Personal eventual 1,03% 61.000 €
Personal funcionari 62,43% 3,71 M€
Personal laboral 3,76% 223.228 €
Un altre personal 0,34% 20.428 €
Incentius al rendiment 5,01% 297.725 €
Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador 23,83% 1,42 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.