Despeses de personal

Pressupost inicial / hab.

363,42 €

Pressupost inicial

6,63 M€

% execució

92,40 %
Despesa real són 6,12 M€

% sobre el total del press.

45,05 %

Mitjana despesa provincial

572.975,17 €

Sobre aquesta partida

Tot tipus de retribucions fixes i variables i indemnitzacions, en diners i en espècie, a satisfer per les entitats locals i els seus organismes autònoms al personal que hi presti els seus serveis. Cotitzacions obligatòries de les entitats locals i dels seus organismes autònoms als diferents règims de Seguretat Social del personal al seu servei. Prestacions socials, que comprenen tota classe de pensions i les remuneracions a concedir per raó de les càrregues familiars. Despeses de naturalesa social realitzades, en compliment d'acords i disposicions vigents, per les entitats locals i els seus organismes autònoms per al seu personal.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern i personal directiu 3,02% 199.950 €
Personal eventual 1,01% 67.000 €
Personal funcionari 59,59% 3,95 M€
Personal laboral 5,16% 342.104,74 €
Un altre personal 0,32% 21.535 €
Incentius al rendiment 5,80% 384.351 €
Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador 25,10% 1,66 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.