Despeses de personal

Pressupost inicial / hab.

421,19 €
Pressupost actual / hab.: 493,27 €

Pressupost inicial

7,71 M€
Pressupost actual: 9,03 M€

% execució

80,42 %
Despesa real són 7,26 M€

% sobre el total del press.

53,30 %

Mitjana despesa provincial

623.175,1 €

Sobre aquesta partida

Tot tipus de retribucions fixes i variables i indemnitzacions, en diners i en espècie, a satisfer per les entitats locals i els seus organismes autònoms al personal que hi presti els seus serveis. Cotitzacions obligatòries de les entitats locals i dels seus organismes autònoms als diferents règims de Seguretat Social del personal al seu servei. Prestacions socials, que comprenen tota classe de pensions i les remuneracions a concedir per raó de les càrregues familiars. Despeses de naturalesa social realitzades, en compliment d'acords i disposicions vigents, per les entitats locals i els seus organismes autònoms per al seu personal.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern i personal directiu 2,67% 205.870,19 €
Personal eventual 0,89% 68.954,98 €
Personal funcionari 64,48% 4,97 M€
Personal laboral 3,22% 248.427,28 €
Un altre personal 0,26% 20.000 €
Incentius al rendiment 4,44% 342.239,31 €
Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador 24,03% 1,85 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.