Despeses de personal

Pressupost inicial / hab.

454,87 €

Pressupost inicial

8,33 M€

% execució

96,89 %
Despesa real són 8,07 M€

% sobre el total del press.

41,83 %

Mitjana despesa provincial

691.243,02 €

Sobre aquesta partida

Tot tipus de retribucions fixes i variables i indemnitzacions, en diners i en espècie, a satisfer per les entitats locals i els seus organismes autònoms al personal que hi presti els seus serveis. Cotitzacions obligatòries de les entitats locals i dels seus organismes autònoms als diferents règims de Seguretat Social del personal al seu servei. Prestacions socials, que comprenen tota classe de pensions i les remuneracions a concedir per raó de les càrregues familiars. Despeses de naturalesa social realitzades, en compliment d'acords i disposicions vigents, per les entitats locals i els seus organismes autònoms per al seu personal.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern i personal directiu 2,04% 169.690,98 €
Personal eventual 0,87% 72.438,94 €
Personal funcionari 63,05% 5,25 M€
Personal laboral 6,88% 572.862,09 €
Incentius al rendiment 3,85% 320.416,73 €
Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador 23,31% 1,94 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.