Impostos directes

Pressupost inicial / hab.

470,22 €

Pressupost inicial

8,72 M€

% execució

No disp.
L'any passat 101,02 %

% sobre el total del press.

70,27 %

Mitjana ingrés provincial

8,72 M€

Sobre aquesta partida

En aquest capítol s'inclouran els recursos exigits sense contraprestació quan el fet imposable estigui constituït per negocis, actes o fets de naturalesa jurídica o econòmica, que posin de manifest la capacitat contributiva del subjecte passiu, com a conseqüència de la possessió d'un patrimoni o l'obtenció de renda.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impostos sobre el capital 96,03% 8,37 M€
Impost sobre activitats econòmiques 3,97% 346.270 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.