Impostos sobre el capital

Pressupost inicial / hab.

434,80 €

Pressupost inicial

7,62 M€

% execució

104,72 %
Ingrés real són 7,98 M€

% sobre el total del press.

54,21 %

Mitjana ingrés provincial

3,46 M€

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos derivats dels impostos que graven la titularitat d'un patrimoni o increments de valor posats de manifest per la transmissió d'elements integrants d'aquest.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impost sobre béns immobles (de naturalesa rústica) 0,01% 632,22 €
Impost sobre béns immobles (de naturalesa urbana) 84,14% 6,41 M€
Impost sobre vehicles de tracció mecànica 10,97% 835.977,93 €
Impt. s/increment valor terrenys naturalesa urbana 4,88% 372.149,7 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.