Impostos sobre el capital

Pressupost inicial / hab.

438,49 €

Pressupost inicial

7,67 M€

% execució

99,93 %
Ingrés real són 7,67 M€

% sobre el total del press.

53,20 %

Mitjana ingrés provincial

3,48 M€

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos derivats dels impostos que graven la titularitat d'un patrimoni o increments de valor posats de manifest per la transmissió d'elements integrants d'aquest.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impost sobre béns immobles (de naturalesa rústica) 0,01% 557 €
Impost sobre béns immobles (de naturalesa urbana) 84,14% 6,46 M€
Impost sobre vehicles de tracció mecànica 10,49% 804.916 €
Impt. s/increment valor terrenys naturalesa urbana 5,36% 411.341 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.