Impostos sobre el capital

Pressupost inicial / hab.

449,01 €

Pressupost inicial

7,97 M€

% execució

99,30 %
Ingrés real són 7,92 M€

% sobre el total del press.

53,72 %

Mitjana ingrés provincial

3,75 M€

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos derivats dels impostos que graven la titularitat d'un patrimoni o increments de valor posats de manifest per la transmissió d'elements integrants d'aquest.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impost sobre béns immobles (de naturalesa rústica) 0,14% 11.168,13 €
Impost sobre béns immobles (de naturalesa urbana) 82,14% 6,55 M€
Impost sobre vehicles de tracció mecànica 10,73% 855.612,59 €
Impt. s/increment valor terrenys naturalesa urbana 6,99% 557.361,71 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.