Impostos sobre el capital

Pressupost inicial / hab.

437,55 €

Pressupost inicial

7,98 M€

% execució

104,10 %
Ingrés real són 8,31 M€

% sobre el total del press.

51,00 %

Mitjana ingrés provincial

3,92 M€

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos derivats dels impostos que graven la titularitat d'un patrimoni o increments de valor posats de manifest per la transmissió d'elements integrants d'aquest.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impost sobre béns immobles (de naturalesa rústica) 0,14% 11.320,88 €
Impost sobre béns immobles (de naturalesa urbana) 85,15% 6,79 M€
Impost sobre vehicles de tracció mecànica 11,01% 878.781,26 €
Impt. s/increment valor terrenys naturalesa urbana 3,70% 295.052,32 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.