Impostos sobre el capital

Pressupost inicial / hab.

459,80 €

Pressupost inicial

8,42 M€

% execució

100,00 %
Ingrés real són 8,42 M€

% sobre el total del press.

51,48 %

Mitjana ingrés provincial

4,24 M€

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos derivats dels impostos que graven la titularitat d'un patrimoni o increments de valor posats de manifest per la transmissió d'elements integrants d'aquest.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impost sobre béns immobles (de naturalesa rústica) 0,15% 12.646,27 €
Impost sobre béns immobles (de naturalesa urbana) 81,34% 6,84 M€
Impost sobre vehicles de tracció mecànica 10,42% 876.940,26 €
Impt. s/increment valor terrenys naturalesa urbana 8,09% 681.048,78 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.