Impostos sobre el capital

Pressupost inicial / hab.

452,91 €
Pressupost actual / hab.: 452,91 €

Pressupost inicial

8,29 M€
Pressupost actual: 8,29 M€

% execució

96,87 %
Ingrés real són 8,03 M€

% sobre el total del press.

48,94 %

Mitjana ingrés provincial

3,82 M€

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos derivats dels impostos que graven la titularitat d'un patrimoni o increments de valor posats de manifest per la transmissió d'elements integrants d'aquest.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impost sobre béns immobles (de naturalesa rústica) 0,15% 12.650 €
Impost sobre béns immobles (de naturalesa urbana) 81,06% 6,72 M€
Impost sobre vehicles de tracció mecànica 10,58% 876.620 €
Impt. s/increment valor terrenys naturalesa urbana 8,22% 681.050 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.