Impost sobre activitats econòmiques

Pressupost inicial / hab.

34,36 €

Pressupost inicial

601.288 €

% execució

55,40 %
Ingrés real són 333.093,4 €

% sobre el total del press.

4,17 %

Mitjana ingrés provincial

271.515,87 €

Sobre aquesta partida

Inclou els ingressos derivats de l'impost quan el fet imposable estigui constituït per l'exercici en territori nacional d'activitats empresarials, professionals o artístiques, d'acord amb el que, si escau, disposi la llei reguladora de les hisendes locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impost sobre activitats econòmiques 100,00% 601.288 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.