Impost sobre activitats econòmiques

Pressupost inicial / hab.

18,66 €

Pressupost inicial

331.447,52 €

% execució

106,51 %
Ingrés real són 353.040,9 €

% sobre el total del press.

2,23 %

Mitjana ingrés provincial

270.181,35 €

Sobre aquesta partida

Inclou els ingressos derivats de l'impost quan el fet imposable estigui constituït per l'exercici en territori nacional d'activitats empresarials, professionals o artístiques, d'acord amb el que, si escau, disposi la llei reguladora de les hisendes locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impost sobre activitats econòmiques 100,00% 331.447,52 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.