Impost sobre activitats econòmiques

Pressupost inicial / hab.

19,76 €
Pressupost actual / hab.: 19,83 €

Pressupost inicial

362.870 €
Pressupost actual: 362.870 €

% execució

97,44 %
Ingrés real són 353.565,27 €

% sobre el total del press.

2,14 %

Mitjana ingrés provincial

367.142,96 €

Sobre aquesta partida

Inclou els ingressos derivats de l'impost quan el fet imposable estigui constituït per l'exercici en territori nacional d'activitats empresarials, professionals o artístiques, d'acord amb el que, si escau, disposi la llei reguladora de les hisendes locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impost sobre activitats econòmiques 100,00% 362.870 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.