Seguretat i ordre públic

Pressupost inicial / hab.

97,93 €

Pressupost inicial

1,8 M€

% execució

No disp.
L'any passat 90,23 %

% sobre el total del press.

11,00 %

Mitjana despesa provincial

1,59 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses en les àrees de Seguretat i Ordre Públic.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Seguretat i mobilitat ciutadana.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 91,84% 1,65 M€
Despeses corrents en béns i serveis 5,58% 100.374,54 €
Inversions reals 2,58% 46.323,87 €