Habitatge i urbanisme

Pressupost inicial / hab.

26,67 €

Pressupost inicial

466.720 €

% execució

196,92 %
Despesa real són 919.047,58 €

% sobre el total del press.

3,49 %

Mitjana despesa provincial

589.242,42 €

Sobre aquesta partida

S'inclouen totes les despeses dels serveis relacionats amb l'habitatge i l'urbanisme, així com dels complementaris d'aquests.
 Així, doncs, s'hi imputaran les despeses referents a la construcció, millora i conservació d'habitatges i albergs, inclosa l'adquisició de terrenys; els derivats del planejament i règim urbanístic del sòl; vials urbans i altres de naturalesa anàloga.
 S'imputen a aquesta política de despesa les duts a terme en concepte d'ajudes que possibiliten l'accés a l'habitatge en qualsevol règim, en accions pròpies o en col·laboració amb altres administracions públiques. També s'inclouen les despeses derivades de foment de la promoció pública d'habitatges.
 Es tipifiquen quatre grups de programes es distingeixen els que tenen per finalitat la cobertura de despeses generals d'administració associades directament al desenvolupament de la política de l'habitatge i de l'urbanisme.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Urbanisme 81,73% 381.438 €
Vies públiques 18,27% 85.282 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 76,28% 355.993 €
Despeses corrents en béns i serveis 23,72% 110.727 €