Habitatge

Pressupost inicial / hab.

0,33 €

Pressupost inicial

6.000 €

% execució

No disp.
L'any passat 50,00 %

% sobre el total del press.

0,04 %

Mitjana despesa provincial

240.362,72 €

Sobre aquesta partida

Dins el grup de programes d'Habitatge es tipifiquen dos programes, relatius a la Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública i a la Conservació i rehabilitació de l'edificació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Protecció i gestió d'habitatge de protecció publ. 100,00% 6.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Transferències corrents 100,00% 6.000 €