Vies públiques

Pressupost inicial / hab.

105,56 €

Pressupost inicial

1,93 M€

% execució

No disp.
L'any passat 697,63 %

% sobre el total del press.

9,71 %

Mitjana despesa provincial

356.883,17 €

Sobre aquesta partida

Dins el grup de programes de vies públiques es tipifiquen dos programes, relatius a l'accés als nuclis de població i a la pavimentació de les vies públiques.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Pavimentació de les vies públiques 100,00% 1,93 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 40,29% 778.411,05 €
Despeses corrents en béns i serveis 19,75% 381.536,11 €
Inversions reals 39,96% 772.000 €