Benestar comunitari

Pressupost inicial / hab.

189,02 €

Pressupost inicial

3,22 M€

% execució

97,99 %
Despesa real són 3,16 M€

% sobre el total del press.

22,40 %

Mitjana despesa provincial

1,31 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn totes les despeses relatives a actuacions i serveis la finalitat és la millora de la qualitat de vida en general.
 S'imputaran a ella els derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; recollida, eliminació o tractament d'escombraries; neteja viària; cementiris i serveis funeraris; i altres serveis de benestar comunitari.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Sanejament, abastament i distribució d'aigües 8,43% 271.996,74 €
Recollida, gestió i tractament de residus 36,74% 1,18 M€
Neteja viària 14,18% 457.370,94 €
Cementiri i serveis funeraris. 1,37% 44.179,28 €
Enllumenat públic 14,95% 482.106,97 €
Altres serveis de benestar comunitari 24,33% 784.489,36 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 24,13% 778.274,42 €
Despeses corrents en béns i serveis 70,95% 2,29 M€
Inversions reals 4,91% 158.430 €