Benestar comunitari

Pressupost inicial / hab.

166,36 €

Pressupost inicial

2,84 M€

% execució

102,72 %
Despesa real són 2,92 M€

% sobre el total del press.

21,41 %

Mitjana despesa provincial

1,14 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn totes les despeses relatives a actuacions i serveis la finalitat és la millora de la qualitat de vida en general.
 S'imputaran a ella els derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; recollida, eliminació o tractament d'escombraries; neteja viària; cementiris i serveis funeraris; i altres serveis de benestar comunitari.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Sanejament, abastament i distribució d'aigües 7,08% 201.093 €
Recollida, gestió i tractament de residus 37,65% 1,07 M€
Neteja viària 11,68% 331.421 €
Cementiri i serveis funeraris. 1,31% 37.104 €
Enllumenat públic 15,74% 446.794 €
Altres serveis de benestar comunitari 26,54% 753.320 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 26,92% 763.985 €
Despeses corrents en béns i serveis 68,84% 1,95 M€
Inversions reals 4,24% 120.367 €