Benestar comunitari

Pressupost inicial / hab.

166,12 €

Pressupost inicial

2,87 M€

% execució

118,93 %
Despesa real són 3,42 M€

% sobre el total del press.

21,81 %

Mitjana despesa provincial

1,09 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn totes les despeses relatives a actuacions i serveis la finalitat és la millora de la qualitat de vida en general.
 S'imputaran a ella els derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; recollida, eliminació o tractament d'escombraries; neteja viària; cementiris i serveis funeraris; i altres serveis de benestar comunitari.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Sanejament, abastament i distribució d'aigües 10,85% 311.647,08 €
Recollida, gestió i tractament de residus 32,82% 942.819 €
Neteja viària 10,43% 299.600 €
Cementiri i serveis funeraris. 1,32% 37.854,41 €
Enllumenat públic 19,59% 562.655 €
Altres serveis de benestar comunitari 24,99% 717.967,16 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 23,83% 684.586 €
Despeses corrents en béns i serveis 60,14% 1,73 M€
Inversions reals 8,44% 242.460 €
Transferències de capital 7,59% 217.956,08 €