Benestar comunitari

Pressupost inicial / hab.

150,60 €

Pressupost inicial

2,64 M€

% execució

97,66 %
Despesa real són 2,58 M€

% sobre el total del press.

20,43 %

Mitjana despesa provincial

1,11 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn totes les despeses relatives a actuacions i serveis la finalitat és la millora de la qualitat de vida en general.
 S'imputaran a ella els derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; recollida, eliminació o tractament d'escombraries; neteja viària; cementiris i serveis funeraris; i altres serveis de benestar comunitari.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Sanejament, abastament i distribució d'aigües 3,41% 89.937 €
Recollida, gestió i tractament de residus 36,67% 968.046 €
Neteja viària 10,45% 275.818 €
Cementiri i serveis funeraris. 2,11% 55.620 €
Enllumenat públic 19,10% 504.045,45 €
Altres serveis de benestar comunitari 28,27% 746.171,59 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 24,92% 657.689 €
Despeses corrents en béns i serveis 68,91% 1,82 M€
Inversions reals 6,18% 163.062,55 €