Benestar comunitari

Pressupost inicial / hab.

156,22 €

Pressupost inicial

2,73 M€

% execució

120,63 %
Despesa real són 3,3 M€

% sobre el total del press.

20,46 %

Mitjana despesa provincial

1,12 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn totes les despeses relatives a actuacions i serveis la finalitat és la millora de la qualitat de vida en general.
 S'imputaran a ella els derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; recollida, eliminació o tractament d'escombraries; neteja viària; cementiris i serveis funeraris; i altres serveis de benestar comunitari.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Sanejament, abastament i distribució d'aigües 11,49% 314.189 €
Recollida, gestió i tractament de residus 37,93% 1,04 M€
Neteja viària 11,71% 320.207 €
Cementiri i serveis funeraris. 2,10% 57.413 €
Enllumenat públic 13,59% 371.577 €
Altres serveis de benestar comunitari 23,17% 633.461 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 22,90% 626.181 €
Despeses corrents en béns i serveis 69,02% 1,89 M€
Inversions reals 8,08% 220.826 €