Benestar comunitari

Pressupost inicial / hab.

110,03 €

Pressupost inicial

1,92 M€

% execució

117,51 %
Despesa real són 2,25 M€

% sobre el total del press.

15,07 %

Mitjana despesa provincial

1,07 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn totes les despeses relatives a actuacions i serveis la finalitat és la millora de la qualitat de vida en general.
 S'imputaran a ella els derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; recollida, eliminació o tractament d'escombraries; neteja viària; cementiris i serveis funeraris; i altres serveis de benestar comunitari.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Clavegueram 1,06% 20.305 €
Sanejament, abastament i distribució d'aigües 4,76% 91.335 €
Recollida, gestió i tractament de residus 54,60% 1,05 M€
Neteja viària 16,86% 323.409 €
Cementiri i serveis funeraris. 2,23% 42.863 €
Enllumenat públic 20,49% 393.081 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 4,76% 91.335 €
Despeses corrents en béns i serveis 95,24% 1,83 M€