Benestar comunitari

Pressupost inicial / hab.

120,07 €

Pressupost inicial

2,11 M€

% execució

114,47 %
Despesa real són 2,42 M€

% sobre el total del press.

15,76 %

Mitjana despesa provincial

1,04 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn totes les despeses relatives a actuacions i serveis la finalitat és la millora de la qualitat de vida en general.
 S'imputaran a ella els derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; recollida, eliminació o tractament d'escombraries; neteja viària; cementiris i serveis funeraris; i altres serveis de benestar comunitari.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Sanejament, abastament i distribució d'aigües 5,33% 112.492 €
Recollida, gestió i tractament de residus 50,11% 1,06 M€
Neteja viària 22,96% 484.998 €
Cementiri i serveis funeraris. 2,72% 57.543 €
Enllumenat públic 18,88% 398.658 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 4,36% 91.984 €
Despeses corrents en béns i serveis 94,93% 2,01 M€
Inversions reals 0,71% 15.000 €