Benestar comunitari

Pressupost inicial / hab.

122,19 €

Pressupost inicial

2,17 M€

% execució

110,51 %
Despesa real són 2,4 M€

% sobre el total del press.

16,37 %

Mitjana despesa provincial

1,09 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn totes les despeses relatives a actuacions i serveis la finalitat és la millora de la qualitat de vida en general.
 S'imputaran a ella els derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; recollida, eliminació o tractament d'escombraries; neteja viària; cementiris i serveis funeraris; i altres serveis de benestar comunitari.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Sanejament, abastament i distribució d'aigües 12,79% 277.481 €
Recollida, gestió i tractament de residus 48,37% 1,05 M€
Neteja viària 20,41% 442.998 €
Cementiri i serveis funeraris. 2,55% 55.427 €
Enllumenat públic 15,88% 344.517 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 4,23% 91.780 €
Despeses corrents en béns i serveis 90,45% 1,96 M€
Transferències corrents 5,32% 115.396 €