Benestar comunitari

Pressupost inicial / hab.

113,97 €

Pressupost inicial

2,06 M€

% execució

94,93 %
Despesa real són 1,95 M€

% sobre el total del press.

14,71 %

Mitjana despesa provincial

1,12 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn totes les despeses relatives a actuacions i serveis la finalitat és la millora de la qualitat de vida en general.
 S'imputaran a ella els derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; recollida, eliminació o tractament d'escombraries; neteja viària; cementiris i serveis funeraris; i altres serveis de benestar comunitari.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Sanejament, abastament i distribució d'aigües 11,23% 231.050 €
Recollida, gestió i tractament de residus 47,31% 973.208 €
Neteja viària 22,09% 454.411 €
Cementiri i serveis funeraris. 2,60% 53.526 €
Enllumenat públic 16,77% 344.878 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 4,52% 93.050 €
Despeses corrents en béns i serveis 89,64% 1,84 M€
Transferències corrents 5,83% 120.000 €