Benestar comunitari

Pressupost inicial / hab.

152,91 €

Pressupost inicial

2,79 M€

% execució

105,32 %
Despesa real són 2,94 M€

% sobre el total del press.

18,95 %

Mitjana despesa provincial

1,15 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn totes les despeses relatives a actuacions i serveis la finalitat és la millora de la qualitat de vida en general.
 S'imputaran a ella els derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; recollida, eliminació o tractament d'escombraries; neteja viària; cementiris i serveis funeraris; i altres serveis de benestar comunitari.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Sanejament, abastament i distribució d'aigües 22,22% 619.622,31 €
Recollida, gestió i tractament de residus 39,99% 1,12 M€
Neteja viària 22,02% 614.068 €
Cementiri i serveis funeraris. 2,26% 63.044,03 €
Enllumenat públic 13,50% 376.499,65 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 3,43% 95.690 €
Despeses corrents en béns i serveis 80,63% 2,25 M€
Transferències corrents 4,30% 120.000 €
Transferències de capital 11,63% 324.354,18 €