Benestar comunitari

Pressupost inicial / hab.

136,28 €

Pressupost inicial

2,5 M€

% execució

No disp.
L'any passat 105,32 %

% sobre el total del press.

15,31 %

Mitjana despesa provincial

1,35 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn totes les despeses relatives a actuacions i serveis la finalitat és la millora de la qualitat de vida en general.
 S'imputaran a ella els derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; recollida, eliminació o tractament d'escombraries; neteja viària; cementiris i serveis funeraris; i altres serveis de benestar comunitari.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Clavegueram 0,82% 20.502,95 €
Sanejament, abastament i distribució d'aigües 5,61% 140.504,18 €
Recollida, gestió i tractament de residus 50,25% 1,26 M€
Neteja viària 24,58% 615.000 €
Cementiri i serveis funeraris. 2,64% 66.062,36 €
Enllumenat públic 16,10% 402.862,29 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 2,72% 67.974 €
Despeses corrents en béns i serveis 94,39% 2,36 M€
Transferències corrents 2,90% 72.530,18 €