Benestar comunitari

Pressupost inicial / hab.

138,45 €

Pressupost inicial

2,53 M€

% execució

116,03 %
Despesa real són 2,94 M€

% sobre el total del press.

14,96 %

Mitjana despesa provincial

1,21 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn totes les despeses relatives a actuacions i serveis la finalitat és la millora de la qualitat de vida en general.
 S'imputaran a ella els derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; recollida, eliminació o tractament d'escombraries; neteja viària; cementiris i serveis funeraris; i altres serveis de benestar comunitari.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Sanejament, abastament i distribució d'aigües 1,38% 34.976,89 €
Recollida, gestió i tractament de residus 52,49% 1,33 M€
Neteja viària 27,63% 700.000 €
Cementiri i serveis funeraris. 2,61% 66.062,36 €
Enllumenat públic 15,90% 402.862,29 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 1,38% 34.976,89 €
Despeses corrents en béns i serveis 98,62% 2,5 M€