Benestar comunitari

Pressupost inicial / hab.

170,70 €

Pressupost inicial

3,17 M€

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

18,08 %

Mitjana despesa provincial

3,17 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn totes les despeses relatives a actuacions i serveis la finalitat és la millora de la qualitat de vida en general.
 S'imputaran a ella els derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; recollida, eliminació o tractament d'escombraries; neteja viària; cementiris i serveis funeraris; i altres serveis de benestar comunitari.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Clavegueram 0,00% 0 €
Sanejament, abastament i distribució d'aigües 1,17% 37.129,2 €
Recollida, gestió i tractament de residus 42,13% 1,33 M€
Neteja viària 27,85% 881.509 €
Cementiri i serveis funeraris. 2,71% 85.935,92 €
Enllumenat públic 26,13% 827.239,59 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.