Medi ambient

Pressupost inicial / hab.

33,51 €

Pressupost inicial

571.696,34 €

% execució

93,47 %
Despesa real són 534.350,3 €

% sobre el total del press.

3,97 %

Mitjana despesa provincial

354.296,2 €

Sobre aquesta partida

S'inclouran en aquesta política de despesa totes les despeses relatives a la protecció i millora del medi ambient així com les d'inversió i funcionament dels serveis de protecció del medi natural; repoblació forestal, realitzada per la mateixa entitat o en consorci amb altres administracions públiques; defensa contra incendis forestals, delimitació i fitació o lluita contra la desertització; manteniment de platges i altres de naturalesa anàloga.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Parcs i jardins 92,65% 529.700,37 €
Altres actuacions relacionades amb medi ambient 7,35% 41.995,97 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses corrents en béns i serveis 89,42% 511.206,14 €
Inversions reals 10,58% 60.490,2 €