Medi ambient

Pressupost inicial / hab.

31,09 €

Pressupost inicial

544.067 €

% execució

130,22 %
Despesa real són 708.483,79 €

% sobre el total del press.

4,07 %

Mitjana despesa provincial

319.823,76 €

Sobre aquesta partida

S'inclouran en aquesta política de despesa totes les despeses relatives a la protecció i millora del medi ambient així com les d'inversió i funcionament dels serveis de protecció del medi natural; repoblació forestal, realitzada per la mateixa entitat o en consorci amb altres administracions públiques; defensa contra incendis forestals, delimitació i fitació o lluita contra la desertització; manteniment de platges i altres de naturalesa anàloga.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Parcs i jardins 92,97% 505.802 €
Altres actuacions relacionades amb medi ambient 7,03% 38.265 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses corrents en béns i serveis 95,40% 519.067 €
Inversions reals 4,60% 25.000 €