Medi ambient

Pressupost inicial / hab.

113,65 €

Pressupost inicial

2,09 M€

% execució

No disp.
L'any passat 88,49 %

% sobre el total del press.

12,77 %

Mitjana despesa provincial

484.700,03 €

Sobre aquesta partida

S'inclouran en aquesta política de despesa totes les despeses relatives a la protecció i millora del medi ambient així com les d'inversió i funcionament dels serveis de protecció del medi natural; repoblació forestal, realitzada per la mateixa entitat o en consorci amb altres administracions públiques; defensa contra incendis forestals, delimitació i fitació o lluita contra la desertització; manteniment de platges i altres de naturalesa anàloga.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general del medi ambient 53,36% 1,11 M€
Parcs i jardins 41,90% 874.255,35 €
Protecció i millora del medi ambient 4,75% 99.100 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 44,27% 923.782 €
Despeses corrents en béns i serveis 50,22% 1,05 M€
Inversions reals 5,51% 115.000 €