Medi ambient

Pressupost inicial / hab.

111,45 €

Pressupost inicial

2,04 M€

% execució

111,28 %
Despesa real són 2,27 M€

% sobre el total del press.

12,04 %

Mitjana despesa provincial

494.121,21 €

Sobre aquesta partida

S'inclouran en aquesta política de despesa totes les despeses relatives a la protecció i millora del medi ambient així com les d'inversió i funcionament dels serveis de protecció del medi natural; repoblació forestal, realitzada per la mateixa entitat o en consorci amb altres administracions públiques; defensa contra incendis forestals, delimitació i fitació o lluita contra la desertització; manteniment de platges i altres de naturalesa anàloga.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general del medi ambient 55,20% 1,13 M€
Parcs i jardins 40,88% 833.918,96 €
Protecció i millora del medi ambient 3,92% 80.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 45,87% 935.588,45 €
Despeses corrents en béns i serveis 53,95% 1,1 M€
Inversions reals 0,18% 3.708,86 €