Despeses corrents en béns i serveis

Pressupost inicial / hab.

344,60 €

Pressupost inicial

5,77 M€

% execució

105,61 %
Despesa real són 6,09 M€

% sobre el total del press.

40,06 %

Mitjana despesa provincial

331.268,26 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de les entitats locals i els seus organismes autònoms que no produeixin un increment del capital o del patrimoni públic.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments i cànons 1,70% 98.326,5 €
Reparacions, manteniment i conservació 10,69% 616.404,09 €
Material, subministraments i d'altres 85,72% 4,94 M€
Indemnitzacions per raó del servei 1,89% 109.215,54 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.